O nas

Parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska Odkupiciela w Warszawie jest protestancką wspólnotą chrześcijańską. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, którzy zostali zbawieni z łaski i starają się z pomocą Ducha Świętego upodabniać do Pana Jezusa oraz żyć dla jego chwały. Nasz Kościół można też opisać czterema przymiotnikami:

Ewangelicki

Ewangelia Jezusa Chrystusa jest w centrum naszego życia oraz nauczania. Wierzymy, że wszyscy ludzie potrzebują zbawienia i mogą go dostąpić tylko dzięki łasce Bożej. Człowiek może pojednać się z Bogiem (zostać usprawiedliwiony) wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nazwa „ewangelicki” oznacza także, że nasze wyznanie wywodzi się z reformacji, która była ruchem odnowy Kościoła w duchu Ewangelii.

Biblijny

Wierzymy, że Pismo Święte jest Bożym objawieniem oraz najwyższym i nieomylnym autorytetem w sprawach wiary oraz moralności. Nasze nauczanie w całości wywodzi się z Pisma Świętego. Staramy się też jako chrześcijanie żyć na co dzień według Słowa Bożego.

Konfesyjny

Jesteśmy Kościołem konfesyjnym, to znaczy, że mamy spisane wyznania wiary, zgodnie z którymi nauczamy. Nie są one nieomylne i są podporządkowane Pismu Świętemu, ale wierzymy, że ich treść jest wiernym podsumowaniem nauczania Słowa Bożego.

Standardami nauczania przyjętymi przez nasz Kościół są: Konfesja Westminsterska oraz Mały i Duży Katechizm Westminsterski. Wyznajemy także starochrześcijańskie symbole: Symbol apostolski, Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary i Atanazjańskie wyznanie wiary.

Prezbiteriański

Jesteśmy Kościołem, który należy do nurtu reformowanego. Reformowani chrześcijanie są obecni w Polsce już od XVI wieku. Do wybitnych przedstawicieli tego wyznania należeli m. in. Mikołaj Rej i Jan Łaski. Warszawska parafia Odkupiciela została założona przez amerykański Kościół Associate Reformed Presbyterian Church, który ma swoje korzenie w szkockiej reformacji. Kościół reformowany w Szkocji przyjął nazwę „prezbiteriańskiego” ze względu na charakterystyczny ustrój kościelny, w którym władzę sprawują starsi (prezbiterzy). Wraz z trzema innymi parafiami współtworzymy Kościół Ewangelicko-Prezbiteriański w Polsce.