Filip Sylwestrowicz jest doktorantem Uniwersytetu Oksfordzkiego, magistrem teologii (Uniwersytet Cambridge, Canadian Reformed Theological Seminary) oraz absolwentem MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje się do posługi kaznodziejskiej pod okiem Prezbiterium Catawba amerykańskiego Kościoła Associate Reformed Presbyterian Church.

Grzech i zbawienie

„Czemu musimy mówić tyle o grzechu? Powinniśmy skupiać się po prostu na Bożej miłości”. Ten komentarze nie wyszedł z ust zapamiętałego liberała. Przeciwnie, wypowiedziała go kobieta należąca do ewangelikalnego Kościoła, która zapisała swoje dzieci do reformowanej szkoły chrześcijańskiej. Wydaje się, że nie za bardzo zrozumiała, czym wyróżnia się kalwinizm. Niestety ten komentarz nie jest po prostu dziwacznym wyjątkiem. Socjolog Alan Wolfe przekonuje w niedawno opublikowanej książce, że takie podejście jest powszechne w różnych amerykańskich ugrupowaniach religijnych oraz denominacjach, włączając w to ewangelikałów. [Czytaj dalej]