Filip Sylwestrowicz jest doktorantem Uniwersytetu Oksfordzkiego, magistrem teologii (Uniwersytet Cambridge, Canadian Reformed Theological Seminary) oraz absolwentem MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje się do posługi kaznodziejskiej pod okiem Prezbiterium Catawba amerykańskiego Kościoła Associate Reformed Presbyterian Church.

Podstawy prezbiterianizmu cz. 10: Prezbiterianizm w pytaniach i odpowiedziach

W ostatnich dziewięciu artykułach na tym blogu przyglądaliśmy się różnym charakterystycznym cechom prezbiterianizmu. Dziś przyszedł czas na podsumowanie tego cyklu. Zrobimy to w formie pytań i odpowiedzi, które dla przejrzystości podzieliłem na kilka kategorii tematycznych. Oczywiście poniższe pytania nie wyczerpują tematu, zawsze chętnie odpowiemy na pytania na temat naszego Kościoła. Możecie do nas napisać na maila (używając ikony na dole strony internetowej) lub poprzez wiadomość prywatną na Facebooku. Kim są prezbiterianie? [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 9: Liturgiczne nabożeństwo

Słowo liturgia pochodzi od greckiego wyrazu leitourgia. Pierwotnie oznaczało ono dzieło na rzecz współobywateli, którą wypełniali zamożni mieszkańcy greckich poleis. Z czasem zaczęło oznaczać służbę — także w sensie religijnym. W takim znaczeniu przejęło je chrześcijaństwo. Już w Dziejach Apostolskich 13:2 czytamy: A gdy oni odprawiali służbę Pańską [gr. leitourgounton to kyrio] i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem1. [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 8: Ustrój prezbiteriański

Jak wspomniałem w pierwszym tekście z tej serii, nazwa prezbiterianizm bierze się od specyficznego ustroju (sposobu zarządzania Kościołem), który cechował szkocki nurt ewangelicyzmu reformowanego. W tym krótkim artykule chciałbym zatem przybliżyć w paru słowach ów ustrój. Po co jednak w ogóle rozmawiać o sposobie zarządzania Kościołem? Apostoł Paweł napisał Koryntianom: „a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku” (1 Koryntian 14:40). Kościół jest duchowym organizmem — zgromadzeniem ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 7: Wyznania wiary

Nasz Kościół ma charakter konfesyjny. Poprzez to słowo1 chcemy powiedzieć, że mamy wyznanie wiary, które jest normą lub standardem nauczania w naszej wspólnocie. Konfesja (wyznanie wiary) określa, co jest oficjalną nauką Kościoła prezbiteriańskiego. Podchodzimy do tego bardzo poważnie. Nasi pastorzy są zobowiązani do głoszenia zgodnie z treścią naszego wyznania wiary. Ta sama konfesja jest też wspólna dla wszystkich Kościołów prezbiteriańskich na całym świecie. Nie traktujemy jej tylko jako historycznego dokumentu, ale jako wciąż aktualną normę doktrynalną naszego Kościoła. [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 6: Teologia przymierza

Chrześcijanie wierzą, że Pismo Święte jest nie tylko zbiorem poszczególnych ksiąg, z których każda ma swoje własne unikalne przesłanie, ale też jedną Bożą księgą, która ma dla nas przesłanie jako całość. Zadaniem chrześcijańskiej teologii jest odczytywanie tego, co Bóg mówi do nas poprzez swoje Słowo. Żeby to zrozumieć, musimy patrzeć zarówno na poszczególne fragmenty Biblii, jak i na przesłanie całości. Teologia przymierza to właśnie takie całościowe ujęcie przesłania Pisma Świętego w ramach teologii reformowanej. [Czytaj dalej]