Filip Sylwestrowicz jest doktorantem Uniwersytetu Oksfordzkiego, magistrem teologii (Uniwersytet Cambridge, Canadian Reformed Theological Seminary) oraz absolwentem MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje się do posługi kaznodziejskiej pod okiem Prezbiterium Catawba amerykańskiego Kościoła Associate Reformed Presbyterian Church.

Podstawy prezbiterianizmu cz. 5: Prawo Boże

Pismo Święte otwiera pięć ksiąg znanych jako Pięcioksiąg Mojżeszowy. Budują one fundament, do którego będzie się odwoływać cała Biblia — mówią o stworzeniu świata i człowieka, upadku, Bożych obietnicach, powołaniu Abrahama oraz narodu wybranego. Centrum Pięcioksięgu stanowi opis nadania przez Boga swojemu ludowi Prawa na Górze Synaj (Wyjścia 19 – Liczb 20). Stąd cały Pięcioksiąg jest nazywany także Prawem Mojżeszowym. W węższym sensie ten termin odnosi się do zawartych w Pięcioksięgu przykazań nadanych na Synaju, których podsumowaniem jest Dziesięć Przykazań (Wj 20, por. [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 4: Sakramenty

Chrześcijaństwo nie jest religią, która skupiona jest tylko na niematerialnym, duchowym świecie. Bóg posługuje się nie tylko Słowem, ale i rzeczami materialnymi. Przemawia do nas za pośrednictwem zmysłu słuchu, ale także z pomocą wszystkich innych. Taka forma komunikacji odpowiada temu, w jaki sposób zostaliśmy stworzeni. Jesteśmy istotami nie tylko duchowymi, ale także cielesnymi. Już w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju widzimy, że Bożym obietnicom zawsze towarzyszą materialne znaki. Adam i Ewa w Raju oprócz obietnicy życia pod warunkiem posłuszeństwa Bogu (Rdz 2:16–17) otrzymali także jej namacalne potwierdzenie w postaci drzewa życia zasadzonego pośrodku Edenu (Rdz 2:9, cf. [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 3: Pismo Święte

Kim jest Bóg? Czego chce od człowieka? Skąd wzięliśmy się na ziemi? Jaki jest cel naszego życia? Jak powinniśmy żyć? Co jest dobre i złe? Dlaczego na świecie jest tyle cierpienia? Co się dzieje z nami po śmierci? Odpowiedzi na takie oraz podobne im pytania szukamy w religii. Jednak na świecie istnieje wiele religii, które odpowiadają w bardzo różny sposób na najważniejsze pytania, które sobie stawiamy. Gdzie więc szukać właściwych odpowiedzi? [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 2: Ewangelia

Historycznych protestantów przyjęło się nazywać ewangelikami. Słowo to pojawia się w nazwie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego oraz Ewangelicko-Metodystycznego, a także i w naszej własnej: Kościół Ewangelicko-Prezbiteriański. To bardzo piękny zwyczaj, który podkreśla centralny charakter, jaki ma Ewangelia w nauczaniu Kościołów wywodzących się z reformacji. Ale czym dokładnie jest Ewangelia? Dlaczego jest tak ważna dla naszej tożsamości, że zawarliśmy ją w nazwie naszego Kościoła? Na te pytania postaram się dziś odpowiedzieć. Ewangelia jest opowieścią o Bożym działaniu Słowo „Ewangelia” pochodzi z języka greckiego, w którym oznacza „dobrą nowinę”. [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 1: Kim właściwie są prezbiterianie?

Kim właściwie są prezbiterianie? Prawdopodobnie wiele osób stykających się z naszym Kościołem zadaje sobie to pytanie. Trudno się dziwić, gdyż prezbiterianizm jest wyznaniem, które do niedawna było całkowicie nieobecne w Polsce. Być może kojarzycie wzmianki o prezbiterianach w literaturze lub filmach. Czytelnicy książek Lucy Maud Montgomery mogą pamiętać, że wiele postaci w jej powieściach jest prezbiterianami. Sama pisarka zresztą była prezbiterianką i żoną prezbiteriańskiego księdza. Innym zapewne przypominają się wzmianki w prasie lub telewizji o Kościele Prezbiteriańskim w Stanach Zjednoczonych. [Czytaj dalej]