Maciej Rogatko – matematyk-filozof z wykształcenia, jak i zamiłowania. Członek Kościoła Ewangelicko-Prezbiteriańskiego.

Gdzie jest krzest?

A w imię pańskie czynić nic inego nie jest, jedno od krzyża świętego poczynać to, co chcemy dobrze w łasce bożej dokonać; bez którego znaku, jeśli człowiek wierzy, jeśli się też krzci, krzest jego krztem zwanem być nie może, bo bez krzta, to jest bez krzyża jest, który po słowiańsku krztem zową. Pewne zagubienie poczuć może polski czytelnik próbując zrozumieć powyższe słowa Stanisława Orzechowskiego, które zapisał on w swym Quincunxie z 1564 roku1. [Czytaj dalej]