Na niniejszym blogu zamieszczamy od czasu do czasu rozważania naszych członków oraz przekłady wartościowych tekstów o Biblii i duchowości reformowanej. Zapraszamy do lektury!

Gdzie jest krzest?

A w imię pańskie czynić nic inego nie jest, jedno od krzyża świętego poczynać to, co chcemy dobrze w łasce bożej dokonać; bez którego znaku, jeśli człowiek wierzy, jeśli się też krzci, krzest jego krztem zwanem być nie może, bo bez krzta, to jest bez krzyża jest, który po słowiańsku krztem zową. Pewne zagubienie poczuć może polski czytelnik próbując zrozumieć powyższe słowa Stanisława Orzechowskiego, które zapisał on w swym Quincunxie z 1564 roku1. [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 10: Prezbiterianizm w pytaniach i odpowiedziach

W ostatnich dziewięciu artykułach na tym blogu przyglądaliśmy się różnym charakterystycznym cechom prezbiterianizmu. Dziś przyszedł czas na podsumowanie tego cyklu. Zrobimy to w formie pytań i odpowiedzi, które dla przejrzystości podzieliłem na kilka kategorii tematycznych. Oczywiście poniższe pytania nie wyczerpują tematu, zawsze chętnie odpowiemy na pytania na temat naszego Kościoła. Możecie do nas napisać na maila (używając ikony na dole strony internetowej) lub poprzez wiadomość prywatną na Facebooku. Kim są prezbiterianie? [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 9: Liturgiczne nabożeństwo

Słowo liturgia pochodzi od greckiego wyrazu leitourgia. Pierwotnie oznaczało ono dzieło na rzecz współobywateli, którą wypełniali zamożni mieszkańcy greckich poleis. Z czasem zaczęło oznaczać służbę — także w sensie religijnym. W takim znaczeniu przejęło je chrześcijaństwo. Już w Dziejach Apostolskich 13:2 czytamy: A gdy oni odprawiali służbę Pańską [gr. leitourgounton to kyrio] i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem1. [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 8: Ustrój prezbiteriański

Jak wspomniałem w pierwszym tekście z tej serii, nazwa prezbiterianizm bierze się od specyficznego ustroju (sposobu zarządzania Kościołem), który cechował szkocki nurt ewangelicyzmu reformowanego. W tym krótkim artykule chciałbym zatem przybliżyć w paru słowach ów ustrój. Po co jednak w ogóle rozmawiać o sposobie zarządzania Kościołem? Apostoł Paweł napisał Koryntianom: „a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku” (1 Koryntian 14:40). Kościół jest duchowym organizmem — zgromadzeniem ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 7: Wyznania wiary

Nasz Kościół ma charakter konfesyjny. Poprzez to słowo1 chcemy powiedzieć, że mamy wyznanie wiary, które jest normą lub standardem nauczania w naszej wspólnocie. Konfesja (wyznanie wiary) określa, co jest oficjalną nauką Kościoła prezbiteriańskiego. Podchodzimy do tego bardzo poważnie. Nasi pastorzy są zobowiązani do głoszenia zgodnie z treścią naszego wyznania wiary. Ta sama konfesja jest też wspólna dla wszystkich Kościołów prezbiteriańskich na całym świecie. Nie traktujemy jej tylko jako historycznego dokumentu, ale jako wciąż aktualną normę doktrynalną naszego Kościoła. [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 6: Teologia przymierza

Chrześcijanie wierzą, że Pismo Święte jest nie tylko zbiorem poszczególnych ksiąg, z których każda ma swoje własne unikalne przesłanie, ale też jedną Bożą księgą, która ma dla nas przesłanie jako całość. Zadaniem chrześcijańskiej teologii jest odczytywanie tego, co Bóg mówi do nas poprzez swoje Słowo. Żeby to zrozumieć, musimy patrzeć zarówno na poszczególne fragmenty Biblii, jak i na przesłanie całości. Teologia przymierza to właśnie takie całościowe ujęcie przesłania Pisma Świętego w ramach teologii reformowanej. [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 5: Prawo Boże

Pismo Święte otwiera pięć ksiąg znanych jako Pięcioksiąg Mojżeszowy. Budują one fundament, do którego będzie się odwoływać cała Biblia — mówią o stworzeniu świata i człowieka, upadku, Bożych obietnicach, powołaniu Abrahama oraz narodu wybranego. Centrum Pięcioksięgu stanowi opis nadania przez Boga swojemu ludowi Prawa na Górze Synaj (Wyjścia 19 – Liczb 20). Stąd cały Pięcioksiąg jest nazywany także Prawem Mojżeszowym. W węższym sensie ten termin odnosi się do zawartych w Pięcioksięgu przykazań nadanych na Synaju, których podsumowaniem jest Dziesięć Przykazań (Wj 20, por. [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 4: Sakramenty

Chrześcijaństwo nie jest religią, która skupiona jest tylko na niematerialnym, duchowym świecie. Bóg posługuje się nie tylko Słowem, ale i rzeczami materialnymi. Przemawia do nas za pośrednictwem zmysłu słuchu, ale także z pomocą wszystkich innych. Taka forma komunikacji odpowiada temu, w jaki sposób zostaliśmy stworzeni. Jesteśmy istotami nie tylko duchowymi, ale także cielesnymi. Już w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju widzimy, że Bożym obietnicom zawsze towarzyszą materialne znaki. Adam i Ewa w Raju oprócz obietnicy życia pod warunkiem posłuszeństwa Bogu (Rdz 2:16–17) otrzymali także jej namacalne potwierdzenie w postaci drzewa życia zasadzonego pośrodku Edenu (Rdz 2:9, cf. [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 3: Pismo Święte

Kim jest Bóg? Czego chce od człowieka? Skąd wzięliśmy się na ziemi? Jaki jest cel naszego życia? Jak powinniśmy żyć? Co jest dobre i złe? Dlaczego na świecie jest tyle cierpienia? Co się dzieje z nami po śmierci? Odpowiedzi na takie oraz podobne im pytania szukamy w religii. Jednak na świecie istnieje wiele religii, które odpowiadają w bardzo różny sposób na najważniejsze pytania, które sobie stawiamy. Gdzie więc szukać właściwych odpowiedzi? [Czytaj dalej]

Podstawy prezbiterianizmu cz. 2: Ewangelia

Historycznych protestantów przyjęło się nazywać ewangelikami. Słowo to pojawia się w nazwie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego oraz Ewangelicko-Metodystycznego, a także i w naszej własnej: Kościół Ewangelicko-Prezbiteriański. To bardzo piękny zwyczaj, który podkreśla centralny charakter, jaki ma Ewangelia w nauczaniu Kościołów wywodzących się z reformacji. Ale czym dokładnie jest Ewangelia? Dlaczego jest tak ważna dla naszej tożsamości, że zawarliśmy ją w nazwie naszego Kościoła? Na te pytania postaram się dziś odpowiedzieć. Ewangelia jest opowieścią o Bożym działaniu Słowo „Ewangelia” pochodzi z języka greckiego, w którym oznacza „dobrą nowinę”. [Czytaj dalej]