Spotkania:
    Nabożeństwo – 10:30 w każdą niedzielę
    List do Galacjan – 19:30 co drugą środę
    Studium biblijne dla kobiet – 18:00 w każdy czwartek

    Adres:
    ul. Grochowska 12B, 2 piętro