Aby wasza miłość była coraz pełniejsza

ks. Heiko Burklin
Flp 1:3–11