Boża słabość i głupstwo

Filip Sylwestrowicz
1 Kor 1:26–2:5