Boża suwerenność i uświęcenie

Adam Grabowicz
1 Tes 4:3–8