Chrystus czyni nas swoimi świadkami

Filip Sylwestrowicz
1 P 3:13-17