Chrystus pokonał moc zła

Filip Sylwestrowicz
1 P 3:18-22