Chrystus uzdalnia nas do porzucenia grzechu

Filip Sylwestrowicz
1 P 4:1-6