Cierpienie dla Chrystusa ujawnia prawdziwą wiarę

Filip Sylwestrowicz
1 P 4:12-19