Co Biblia mówi o rozwodach?

Filip Sylwestrowicz
1 Kor 7:6–16