Co jest Twoim największym skarbem?

Filip Sylwestrowicz
Mt 13:44–46