Co mi po śmierci Jezusa?

Filip Sylwestrowicz
J 19:31–37