Co Paweł powiedziałby rozczarowanym Kościołem?

Filip Sylwestrowicz
1 Kor 3:18–4:5