Jak Chrystus buduje swój Kościół

Filip Sylwestrowicz
1 Kor 3:1–17