Jak odpowiesz świadkom zmartwychwstania?

Filip Sylwestrowicz
Mk 16:1–8