Jako kapłani Chrystusa mamy rozgłaszać jego wspaniałość

Filip Sylwestrowicz
1 P2:9-12