Jakub znajduje schody do nieba

Filip Sylwestrowicz
Rdz 28:10–22