Jeszcze nie teraz

Filip Sylwestrowicz
2 Sam 7:1–16