Mąż na niepodobieństwo Chrystusa

Filip Sylwestrowicz
Est 2:1–18