Między ascetyzmem a hedonizmem

Filip Sylwestrowicz
1 Kor 7:1–7, 25–31