Mowa inauguracyjna i modlitwa Salomona

Adam Grabowicz
1 Krl 8:12-30