Na kogo czekamy w adwencie?

Filip Sylwestrowicz
Mt 1:1–17