Najważniejszy wykład teologii biblijnej w historii

Filip Sylwestrowicz
Łk 24:13–35