Panie, pokaż nam Ojca!

Filip Sylwestrowicz
J 14:1–20