Pielgrzymi wobec władz

Filip Sylwestrowicz
1 P 2:13-17