Prezbiteriański ustrój kościoła

Adam Grabowicz
Wj 18:13–26, Rz 12:1–13, 1P 5:1–4