Przed Bogiem czy przed ludźmi?

Iwo Gontarz
Mt 6:1–18