Przemieniająca świętość

Filip Sylwestrowicz
Łk 5:1–1