Przyjęcie Bożego Słowa

Adam Grabowicz
1 Tes 1:5-7