Słowo ludzkie czy słowo Boga?

Adam Grabowicz
1 Tes 2:13–16