Umarłeś raz, czy możesz jeszcze obawiać się śmierci?

Stanisław Sylwestrowicz
J 12:9–11