Wiara w Boga jawna w każdym miejscu

Adam Grabowicz
1 Tes 1:8–10.