„Zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położyli!”

Filip Sylwestrowicz
J 20:1–18