Żyj zgodnie ze swoim powołaniem!

Filip Sylwestrowicz
1 Kor 7:17–24