Meetings

01 Oct 10:30

Nabożeństwo

Serdecznie zapraszamy na nasze nabożeństwa w każdą niedzielę o godzinie 10:00. Spotykamy się w sali przy ul. Grochowskiej 12B, na drugim piętrze.
05 Oct 18:00

Studium biblijne dla kobiet

Podczas roku szkolnego w czwartki o godzinie 18:00 odbywa się studium biblijne dla kobiet, a w środy o 19:00 (co dwa tygodnie) czytamy razem List do Galacjan. Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt przez e-mail bądź Facebooka.

Worship

You are warmly invited to join us at our worship services every Sunday at 10 am.

Women’s Bible study

During the school year, there is a women’s Bible study on Thursdays at 6:00 p.m. and on Wednesdays at 7:00 p.m. (every two weeks) we read Galatians together. If you are interested in participating, please contact us by e-mail or Facebook.